Wniosek przystąpienia do systemu powiadomień Miasta Sopotu
The phone number must start with the country code (e.g. +48)

Join the groups

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych przez Administratora danych osobowych – Prezydenta Miasta Sopotu, z siedzibą przy ul.T.Kościuszki 25/27,81-704 Sopot oraz podmiot przetwarzający dane osobowe na polecenie Administratora: tj. Blue Services Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, w celu związanym z wysyłaniem powiadomień i obsługą zgłoszeń w sytuacjach działań kryzysowych miasta. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.